Volmaakt

Zijn eigendom

Zijn eigendom

God zal Zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig Zijn verbond gedenken.

I. De Heere God verkoos dus in Zijn oneindig grote zondaarsliefde Abraham en Zijn nageslacht om ook voor eeuwig een volk te zijn als Zijn persoonlijk eigendom. Dat is nogal wat. Dat God hun heeft uitgekozen om voor altijd bij Hem te horen en Hij bij hen.

Dat maakte de Heere ook duidelijk door met Abraham en zijn nageslacht een verbintenis te maken, een eeuwig verbond te sluiten. En eeuwig duurt natuurlijk eeuwig, altijd..

Schilderij van Sara met haar zoon Izak

 

Dus wat er ook gebeurd, wat het volk Israël ook doet, God blijft Zijn belofte en Verbond in enm door de Messias trouw. Ook vandaag nog. En morgen en overmorgen. Altijd! (lees maar na in Jer. 31:35ev, 33:14ev: 

Schilderij van Jeshua, hoe lief heb ik Uw wet. Ps 119:97-99

II. Dat eeuwige verbond met Abraham en zijn nageslacht heeft de Heere God rechtsgeldig gemaakt --- dus dat het voor Gods recht geldt ---- doordat de Heere Jezus daarvoor garant staat. Door Zijn offerdood aan het kruis en Zijn opstanding! 

Schilderij: Het kruis is afgebeeld als een oude olijfboom. De wet daarboven. Jezus kwam om de wet en de profeten niet te ontbinden maar te vervullen. Zie ook de 7 kruiswoorden van Jezus>

"Want Hem Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in Hem. "2 Kor.5:21

"Die zelf onze zonden in Zijn lichaam gedragen heeft op het hout, opdat wij, voor de zonden dood, voor de gerechtigheid zouden leven. Door Zijn striemen bent u genezen." 1 Pt. 2:24 

Schilderij van het open graf op Paasmorgen. Christus stierf in onze plaats voor onze zonden. Hij stond op uit de dood voor onze gerechtigheid. 

Dat eeuwige verbond gaat God Zelf nu ‘inkleuren’ door elke keer iets meer te laten zien wat dat Verbond betekent en inhoudt.

Met Mozes als middelaar van het volk Israël, het nageslacht van Abraham, Izak en Jakob  gaf God daar ook uitvoering aan met o.a de tien geboden, een heiligdom, priesters, offers en allerlei ceremoniële wetten.

Schilderij van de roeping van Mozes bij de brandende braambos (Ex 3). 

Schidlerij van de verhoging van de koperen slang in de woestijn, (Num 21:9ev en Joh. 3:14ev)

De Thorah is de regel van God om volmaakt te leven. Maar daar is Israël en ook wij niet toe instaat om zelf die volmaaktheid op deze manier te bereiken. Meer horen over volmaaktheid >  

Schilderij over Gods eeuwig verbond met Abraham en zijn nageslacht, vervuld in de Messias Jezus; uitleg bij het schiilderij> 

Details Gods eeuwig verbond

III. De Heere God wilde het volk Israël daardoor leren, opvoeden, aan de hand van die wetten, en offers en ceremoniële wetten, dat zij alleen maar uit genade kunnen leven, door het geloof. Omdat geen enkel mens Gods wetten volmaakt doen kon en kan. En ook omdat al die offers je hart, ziel en je geweten niet kunnen rein maken van de zonden.

Daarom gaf God een Nieuw verbond, waar de profeet Jeremia al over had gesproken.

Schilderij: Jeremia uit de put gehaald, Jer. 38

Door de Heere Jezus als Middelaar is dat Verbond gekomen. Door Zijn bloed en verzoening. En Hij zorgde ervoor dat naast de Joden alle heidenen, die in Hem geloven, ook tot Zijn volk mogen behoren.

Hij zal hun tot een God zijn en zij zullen Hem tot een volk zijn. Zowel in het Oude als in het nieuwe Testament zegt God

Lo Le-Am Sequlah= voor Hem- een volk -zeer waardevol, als Zijn persoonlijk eigendom.

Zie Deut 26:18 en 1 Pt 2:9. 

IV. Dat heeft heel veel betekenis voor jou en mij. Want de Heere heeft Zijn stempel op jou gedrukt. je bent verzegeld. Hij hefet je gekocht en betaald met Zijn bloed, het bloe dvan het lam en verzegeld met Zijn geest. Daar mag je helemaal op vertrouwen.

En tegen de boze, de zonde en alles wat jou van Hem wil wegtrekken, zegt Jezus  Afblijven. MIJN! 

Denk maar aan je doop. dat is een teken en zegel van God dat je van Hem bent. 

Schilderij van een doopvont

Schilderij van de betekenis van de doop

je bent gedoopt. Gods teken en zegen

 

Terug
Vorige
Volgende
© 2023 | Deze website is gemaakt door Invormatie
Top