Home
Contact
Privacyverklaring

Privacyverklaring

Drievoudig snoer is onderdeel van stichting uit Uw hand. gevestigd te Barneveld. Deze is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Tollensstraat 5,
3771 ZK Barneveld
0342-701190
info@drievoudigsnoer.nl
www.drievoudigsnoer.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

De gegevens die wij via het contactformulier verkrijgen wordt alleen gebruikt voor het maken van afspraken en onze eigen administratie. Deze gegevens worden gebruikt, voor eventuele bestellingen of voor het organiseren van tentoonstellingen of het houden van presentaties. 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@drievoudigsnoer.nl. Dan verwijderen wij deze informatie.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. 

Delen van persoonsgegevens met derden

Drievoudigsnoer verstrekt geen gegevens aan derden, tenzij wij daar wettelijk toe verplicht worden.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Drievoudig snoer maakt geen gebruik van cookies, alleen google analytics. Dit is zo ingesteld dat het geen inbreuk maakt op uw privacy.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebt U het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door drievoudigsnoer. 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@drievoudigsnoer.nl.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk hebt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@drievoudigsnoer.nl

© 2024 | Deze website is gemaakt door Invormatie
Top