Volmaakt

Zijn heiligheid en volmaaktheid

Home
Tentoonstellingen
Volmaakt
Zijn heiligheid en volmaaktheid

Zijn heiligheid en volmaaktheid

De mens is door de zondeval niet meer volmaakt en heilig. Hij kan ook zichzelf niet volmaken.

De Heere God is de Schepper van de hemel en de aarde, vertelt de Bijbel ons. Lees maar na in Genesis 1 en 2. Hij schiep ook jou en mij! Wij zijn dus als mensen uniek. God vormde de mens uit het stof van de aarde en God gaf hem door Zijn  ‘Nosjmat HaChajiem’ = ‘levensadem’ leven. Daardoor werd de mens tot een levend wezen.In tegenstelling tot de dieren schiep God de mens ‘naar ons Beeld’ en ‘als onze gelijkenis .’  Gen. 1:26.

Schilderij van de vijfde dag van de schepping

Alle schilderijen van de 7 scheppingsdagen

Maar de eerste mensen wilde niet luisteren naar God. Daarom is het niet goed gebleven. Doordat zij ongehoorzaam waren, kwam de dood, ja de eeuwige dood in de wereld! Dat was een straf van God! 

Adam en Eva, maar ook wij, kunnen niet meer zelf volmaakt leven. Dat wil zeggen dat het leven, hoe mooi ook, niet voltooid, volledig is. Hoe goed wij het ook proberen!

Schilderij van een vijgenboom. Met de bladeren van deze boom bedekte Adam en Eva hun nakatheid. God zocht deze gevallen mensen op "Waar ben je?" Gen. 3:7-9 

kruiswoordenDe Bijbel laat ons zien, dat we allemaal  mensen zijn, die in alles te kort schieten. In liefde, in samen met anderen zijn, in onze relatie met God, met  elkaar en met onszelf. Wij zijn allen zondaars.

Daarom kunnen we uit onszelf niet meer bij God in de hemel komen en zijn we allen op weg naar de hel…!!!  Als er echt niet iets veranderd.

Maar, wat wij zelf niet meer kunnen bereiken, heeft God voor ons, in onze plaats gedaan. Hij geeft en brengt jou en mij tot volmaaktheid. Dat belooft Hij al in het paradijs, direct na de zondeval aan Adam en Eva met de zogenaamde moederbelofte. Lees maar wat er staat in Gen.3:15

Deel schilderij van Noach, de bouwer van de Ark en prediker.

Naast de straf is er dus ook de belofte van God. Kijk maar naar Noach. Hij verkondigde de zondvloed, maar wees op Gods redding, de Ark.  Later roept God een man, Abra(ha)m om door hem en zijn nageslacht die belofte waar te maken.

Die belofte wees op de Heere Jezus als de Messias. Hij is de 'nieuwe mens' . Hij maakt alles waar. Zijn Volmaaktheid is Gods en onze volmaaktheid.

Daarom wordt Jezus in het Nieuwe Testament; Beeld van de onzichtbare God genoemd. Kol. 1:15, Hebr. 1:3

Schilderij van Abra(ha)m die de koning van Salem, Melchizedek, ontmoet (zie meditatie en download over priesterdienst in de sitebar )

Terug
Volgende
© 2023 | Deze website is gemaakt door Invormatie
Top