De 7 kruiswoorden

Overzicht
Start Expositie
Home
Tentoonstellingen
De 7 kruiswoorden

De 7 kruiswoorden van de Heere Jezus in 7 olieverfschilderijen afgebeeld.

De Heere Jezus heeft zevenmaal gesproken toen Hij aan het kruis hing. Dit noemen we de 7  kruiswoorden. Daarin heeft Hij heel Zijn lijden en sterven verwoord en samengevat.


Bekijk  een videopresentatie van de zeven kruiswoorden,       

https://youtu.be/ORWwc9-65Js


Van elk kruiswoord is een olieverfschilderij gemaakt. Centraal is de telkens terugkerende doorboorde hand. De kruiswoorden zijn in het Hebreeuws weergegeven.

De Heere Jezus/Jeshua Hamasjiach heeft in plaats van Israël en ook in onze plaats het ene volmaakte zoenoffer gebracht. Hij stierf aan een vloekhout op Golgotha en werd in onze plaats tot zonde gemaakt om Israël, u en mij te verzoenen met de Vader. Kol.1:19ev, 2 Kor. 5:21

Nodig ons uit in uw gemeente of kerk in de lijdenstijd een Powerpointpresentatie te verzorgen over het plaatsvervangend lijden en sterven van Jezus aan de hand van de 7 kruiswoorden.(Zie onze agenda) 

Ook willen  we deze schildeirjen ter beschiklking stellen tegen een collecte of gift (voor onze goede doelen) om in de stille week bijv. elke avond bij stil te staan. 

Boekje voor lijdenstijd
Bestel een boekje

Van deze zeven kruiswoorden is ook een meditatief boekje verkrijgbaar met de afbeeldingen van de 7 schilderijen, 49 overdenkingen voor elke dag één overdenking en 7 gedichten.

© 2024 | Deze website is gemaakt door Invormatie
Top