De 7 kruiswoorden

Het zesde kruiswoord van Jezus

Home
Tentoonstellingen
De 7 kruiswoorden
Het zesde kruiswoord van Jezus

Het zesde kruiswoord van Jezus

De Heere Jezus, Jeshua Hamasjiach heeft alles volbracht. Hij roept het uit! Kelah-Volbracht!

Het is volbracht!                                                  Johannes 19:30

Jezus heeft alles volbracht. De beker, die de Vader Hem te drinken heeft gegeven, heeft Hij leeggedronken (Luk. 22:42). Hij heeft de wet en alle gerechtigheid vervuld (Matth. 5:17ev, 4:15). Jezus heeft de belofte van God, gedaan door de HERE in het paradijs, waar-gemaakt (Gen. 3:15). Hij heeft de boze de kop vermorzeld. In de kop schuilde het gevaar, ‘n dodelijke gif. Jezus heeft de zonden verzoend, waardoor de satan geen macht meer over ons heeft. “Hij heeft de overheden en machten ontwapend en openlijk tentoon- gesteld en over hen gezegevierd “(Kol. 2:15). Hij heeft het bewijs- stuk van de zonden, dat tegen ons getuigde en ons bedreigde, weggedaan, door het aan het kruis te nagelen en met zijn bloed uit te wissen. “Hem, die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid Gods in Hem’ (2 Kor. 5:21). Voor wie meer wil, zie Jesaja 53:5,6, 1 Petrus 2:24 en Romeinen 4:25.

Op dit schilderij ziet u i.p.v. één, twee handen. Als teken dat alles door Hem en in Hem volbracht is.

De deur, met het bloed aan de deurposten, wijst naar het bloed van het Paaslam. Jezus wordt als zodanig aangeduid. “Want ook ons Paaslam is geslacht” (1 Kor. 5:7). God is in Christus de God van bevrijding en verlossing. Door dit Paaslam gaat Gods verderfengel ons voorbij. Allen, die het bloed van dit Paaslam aan de deurposten van hun levenshuis hebben aangebracht, zijn en worden behouden (Rom. 5:8-10).

Het kruis is te zien door de deuropening. Achter het kruis een brandofferaltaar met daarop een offer. Ook dat ziet op wat Christus voor ons gedaan heeft. Zichzelf ten offer gesteld, eens voor altijd (Hebr. 7:27). Doordat Jezus Gods wil volkomen heeft gedaan, zijn wij “eens voor altijd geheiligd door het offer van het lichaam van Jezus Christus “(Hebr. 10:10). “Want door één offerande heeft Hij voor altijd hen volmaakt, die geheiligd worden” (Hebr.10: 14).

Terug
Vorige
Volgende
© 2023 | Deze website is gemaakt door Invormatie
Top