Home
Audio
7 meditaties over volmaaktheid n.a.v. Hebreeën 7:11

7 meditaties over volmaaktheid n.a.v. Hebreeën 7:11

Het Bijbelse begrip Volmaaktheid n.a.v. Hebreeën 7:11 nader toegelicht:

"Als dan door het levitische priesterschap de volmaaktheid bereikt had kunnen worden - want onder dit priesterschap had het volk de wet ontvangen - waarom was het dan nog nodig adat er een andere Priester naar de ordening van Melchizedek zou opstaan. Eén van Wie niet gezegd kan worden dat Hij naar de ordening van Aäron was?" Hebr. 7:11  

"Want de wet, die een schaduw heeft van de toekomstige (heils)goederen (en) niet het wezen van de dingen zelf, kan nooit met dezelfde offers, die zij jaar in jaar uit ononderbroken brengern, hen die naderen tot volmaaktheid brengen." Hebr. 10:1   

                                                                      


Volmaaktheid n.a.v. Hebreeën 7:11 | ds Sj. Maliepaard


Volmaaktheid en de wet n.a.v. Hebreeën 7:11 | ds Sj. Maliepaard


Volmaaktheid en Zijn eigendom | ds Sj. Maliepaard


Volmaaktheid en Zijn overgave | ds Sj. Maliepaard


Volmaaktheid en Zijn relatie | ds Sj. Maliepaard


Volmaaktheid en Zijn geheimenis | ds Sj. Maliepaard


Volmaaktheid en Zijn geur | ds Sj. Maliepaard


© 2024 | Deze website is gemaakt door Invormatie
Top